AEROBNÍ METABOLISMUS

při získávání energie využívá kyslík ke štěpení mastných kyselin i sacharidů. Aerobní metabolismus se uplatňuje při dlouhotrvajících aktivitách márné intenzity, jako je například volnější běh.