ATP - ADENOSINTRIFOSFÁT

je vysokoenergetická molekula uložená zejména ve svalech. Když sval potřebuje energii, od molekuly ATP se odštěpí jeden atom fosforu a uvolní se velké množství energie a molekula ADP. ATP je okamžitým zdrojem energie pro pracující svaly.