ČÁSTEČNÝ ROZSAH POHYBU

 Částečný rozsah pohybu je populární technika na zvýšeni svalové síly. Pohyb se prování v omezeném rozsahu pohybu.