DEFICIT

Deficit je nedostatek některé pro tělo potřebné látky, který může vzniknout zanedbáním komplexní stravy nebo extrémní fyzickou zátěží.