ELEKTROLYTY

Elektrolyty jsou látky schopné vést vodními roztoky elektrický proud. jsou přítomny v celém těle a jsou zapotřebí pro řadu tělesných funkcí. Nejdůležitějším tělesným elektrolytem je Chlorid sdodný