GLUKÓZA

Glukóza je nejjednodušší cukr, též krevní či hroznový cukr a je využívána všemi tělesnými buňkami jako promární zdroj energie. Všechny složené cukry se v trávícím traktu štěpí na glukózu. Při nadměrné konzumaci se nevyužitá glukóza v játreech přeměňuje na mastné kyseliny a ukládá je  ve formě podkožního tuku.