KATECHOLAMINY

Katecholaminy jsou aminy odvozené z katecholu a plní funkci neurotransmiterů a hormonů. Nejdůležitějšími katecholaminy jsou epinefrin a dopamin.