NEGATIVNÍ OPAKOVÁNÍ

Negativní opakování je prováděno jen v tzv. negativní fázi pohybu, zatímco pozitivní fáze pohybu se obvykle vykonává s dopomocí sparing partnera.