SHAZOVANÉ SÉRIE

Shazované série se provádějí s určitou váhou až do selhání partie, poté se ihned sníží váha a opět se vykoná maximální počet opakování.