TRÉNINKOVÝ STIMUL

Tréninkový stimul vzniká tréninkem, kdy dojde vyčerpáním energie ze svalů, k přirozenému poškození svalových vláken a následným hormonálním změnám které mají stimulační povahu.