VALIN

Valin je esenciální aminokyselina s rozvětveným řetězcem. Je to jedna z nejdůležitějších aminokyselin, již základními zdroji jsou maso,ryby a vejce.