POLYSACHARIDY

Polysacharidy jsou sacharidy obsahující dlouhé cukerné molekuly. Jsou jimi glykogen, dextriny atp.