SACHARIDY

Sacharidy jsou organické látky obsahující atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. Jsou hlavním energetickým zdrojem pro tělo. Dělí se na monosacharidy, disacharidy a polysacharidy. Jeden gram sacharidu obsahuje 4 kcal -17 kh energie.glukóza je zdrojem energie pro všechny tělesné buňky.